Disclaimer

Disclaimer aaltsje wester c.s.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

AaltsjeWester C.S. streeft naar duidelijkheid en volledigheid in het verschaffen van informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Bezoekers van de website van Aaltsje Wester C.S  kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op deze website.

 

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AaltsjeWester C.S. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AaltsjeWester C.S.