Incompany

Trainingen: zo bereik je veranderingsbereidheid

Elke organisatie, elk team, elke persoon heeft zo z’n eigen aardigheden. Je ziet ze terug in zaken die belangrijk worden gevonden, in de cultuur, in de communicatie, in de samenwerking. Nu is het zo dat organisaties voortdurend veranderen; zo zit de werkende wereld vandaag de dag in elkaar. Verandering is het enige dat blijvend is.Veel mensen hebben nature moeite met verandering. Soms is er zelfs een onbewuste, diepe angst. Daarom blijven cultuur, communicatie en samenwerking vaak achter bij de gewenste verandering in het bedrijf of de instelling; iets wat implementatie van de verandering bemoeilijkt.

Met communicatietraining voor duurzame verandering is het mogelijk goede resultaten te behalen op die menselijke laag die de onderliggende basis vormt voor elke succesvolle verandering en verbetering. Daarom zijn de positieve resultaten behalve in het werk ook vaak merkbaar in iemands privéleven. Dubbel winst dus.Mijn trainingen gaan over meer dan aanleren van gewenst gedrag en vaardigheden. Zo kunnen angsten een belangrijke rol spelen in het tegenhouden van verandering. In mijn training ga ik met het team op zoek naar inzicht, eigen verantwoordelijkheid, intrinsieke motivatie, angsten, latente talenten, eigenwaarde. Want: op deze laag ligt de sleutel tot hernieuwde betrokkenheid en veranderingsbereidheid. En daarmee de sleutel tot het succes van duurzame verandering en het gewenste resultaat voor het team of de organisatie.