NLP & Oplossingsgericht werken

Contact is alles

Woorden zijn slechts een fractie van taal en taal is slechts een fractie van communicatie. Communicatie gaat over contact en vanuit goed contact kan alles ontstaan. Tenminste, als je de juiste volgorde aanhoudt: eerst contact met jezelf, dan pas contact met de ander. En of die ander nou je collega is, je leidinggevende, je partner, je puberdochter of die nieuwe overbuurman; de structuur van de communicatie is dezelfde.

Over NLP en Oplossingsgericht werken

Hoe kan het dat dieren elkaar feilloos begrijpen zonder dat ze daar één woord voor nodig hebben? Hoe kan het dat in communicatie tussen mensen zoveel verkeerd kan gaan, terwijl wij juist talloze woorden hebben om te verduidelijken wat we bedoelen? Misschien omdat we verwachten dat de ander net zo denkt als we zelf denken. Of omdat we vergeten dat communicatie veel meer is dan woorden.

Patronen doorbreken

In onze communicatie zien we steeds dezelfde patronen terugkeren. NLP en Oplossingsgericht werken richten zich op deze patronen. Een belangrijk voordeel bij beide methodieken is dat je uit de inhoud kunt blijven. Dit wordt door mensen veelal als ‘veilig’ en verhelderend ervaren; ze hoeven niet ‘met de billen bloot’ en krijgen handvatten om effectief en duurzaam te kunnen veranderen.

Begrijpen door te ervaren

Ik geef al jarenlang trainingen en workshops over NLP (Neuro-linguïstisch Programmeren) en Oplossingsgericht werken. Twee methodieken die zeer helpend zijn als je beter wilt communiceren en ook als je het ‘waarom’ van goede of slechte communicatie en de kracht van contact wilt begrijpen.

NLP-Team Practitioner

Wil jij met je team een stevig fundament leggen voor een succesvolle doorontwikkeling van je organisatie? Thema’s als leiderschap, visie en strategieontwikkeling verder uitdiepen?

Lukt het jullie als team je boodschap helder over te brengen?

Hoe kun je nog meer rendement uit je team halen?

 Tijdens samenwerkingsprocessen leiden onbewuste aannames, overtuigingen en emotionele processen vaak tot uitstelgedrag of het vermijden van confrontaties. Teamleden gaan daardoor soms verantwoordelijkheden uit de weg en /of blijven gevangen in veilige patronen.

Het vraagt van ieder teamlid moed en vertrouwen om dit te doorbreken. Tijdens ons NLP-team practitioner programma spelen we in op deze diepere lagen van mens en team. We hanteren daarvoor een integrale aanpak op het niveau van voelen, denken en doen. Dit stimuleert intrinsieke motivatie.

Door de inzichten die ontstaan worden eigenbelang, team- en organisatiebelang gecombineerd. Dit geeft nieuwe energie, inspiratie en leidt tot effectief samenwerken. Men denkt en handelt meer vanuit het geheel en komt met nieuwe ideeën en oplossingen om gestelde doelstellingen te bereiken.

De 10-daagse training bestaat uit 5 blokken van 2 dagen met in elk blok een avondprogramma.
Enkele onderwerpen die aan bod komen:
Communicatiemodel
Logische niveaus van communicatie
Waarneemposities
Werking van onze onbewuste filters
De boodschap achter taal
Waarden
Werken met effectieve strategieën
Ontdekken welke overtuigingen succes in de weg staan
Creëren van positieve stemmingen
Systemisch naar organisaties kijken
Leiderschapsdriehoek
Intervisiemodel

Effectieve communicatie is de sleutel tot succes.

Meer werken vanuit kracht en inspiratie, de eigen valkuilen beter vermijden en de doelen effectiever realiseren.

Met de NLP-team practitioner maak je een fundamentele ontwikkelstap.

Effectiever leren omgaan met eigen emoties en die van elkaar.

Werken vanuit eigen verantwoordelijkheid, intrinsieke motivatie en resultaatgerichtheid.

Verbinding, inspiratie en motivatie

 
Kortom een training voor iedere organisatie als het gaat om vraagstukken op het snijvlak van mens en organisatie.