NLP & Oplossingsgericht werken

Contact is alles

Woorden zijn slechts een fractie van taal en taal is slechts een fractie van communicatie. Communicatie gaat over contact en vanuit goed contact kan alles ontstaan. Tenminste, als je de juiste volgorde aanhoudt: eerst contact met jezelf, dan pas contact met de ander. En of die ander nou je collega is, je leidinggevende, je partner, je puberdochter of die nieuwe overbuurman; de structuur van de communicatie is dezelfde.

Over NLP en Oplossingsgericht werken

Hoe kan het dat dieren elkaar feilloos begrijpen zonder dat ze daar één woord voor nodig hebben? Hoe kan het dat in communicatie tussen mensen zoveel verkeerd kan gaan, terwijl wij juist talloze woorden hebben om te verduidelijken wat we bedoelen? Misschien omdat we verwachten dat de ander net zo denkt als we zelf denken. Of omdat we vergeten dat communicatie veel meer is dan woorden.

Patronen doorbreken

In onze communicatie zien we steeds dezelfde patronen terugkeren. NLP en Oplossingsgericht werken richten zich op deze patronen. Een belangrijk voordeel bij beide methodieken is dat je uit de inhoud kunt blijven. Dit wordt door mensen veelal als ‘veilig’ en verhelderend ervaren; ze hoeven niet ‘met de billen bloot’ en krijgen handvatten om effectief en duurzaam te kunnen veranderen.

Begrijpen door te ervaren

Ik geef al jarenlang trainingen en workshops over NLP (Neuro-linguïstisch Programmeren) en Oplossingsgericht werken. Twee methodieken die zeer helpend zijn als je beter wilt communiceren en ook als je het ‘waarom’ van goede of slechte communicatie en de kracht van contact wilt begrijpen.

NLP-Team Practitioner

Er zijn vele mensen die de kracht hebben ervaren van een NLP Practitioner.
Een training van 15 dagen die nieuw licht werpt op je manier van communiceren, extern (naar anderen) maar ook intern (wat communiceer je eigenlijk naar jezelf?).
Verreweg de meesten van de deelnemers hebben hierdoor veel meer grip gekregen op wie ze werkelijk zijn, wat ze werkelijk willen, en antwoorden gevonden hoe ze dit kunnen doen.

Maar wat nu, als al deze kracht benut wordt om jullie team naar een volgend niveau te brengen…?
Om neuzen dezelfde kant op te zetten?
Om meer begrip en vertrouwen te creëren binnen jouw team?
Enig idee wat er dan gaat gebeuren?

Volgens deelnemers van deze training ontstaat er dan een ‘duurzame teambuilding’.
Er ontstaat dan een stevig fundament voor een succesvolle doorontwikkeling van de organisatie.
Samen werken aan wat er WERKELIJK belangrijk is voor de teamleden zelf, het team als team, en voor de organisatie.

Persoonlijke leiderschap groeit, door beter zicht op jezelf en anderen.
Altijd gekoppeld aan de doelstelling die het team zich heeft gesteld.

In de intensieve 10-daagse NLP-team practitioner ga je op een diepgaande manier met je team aan de slag. Schrijf niet in als je alleen maar een ‘leuke dag’ met elkaar wilt hebben, die kunnen andere bedrijven beter invullen voor je met veel vermaak. Wij helpen je op een diepere laag verder in werken vanuit kracht en inspiratie. Om de eigen valkuilen beter te kunnen vermijden en de doelen effectiever te realiseren.

Met de NLP-team practitioner maak je een fundamentele ontwikkelstap binnen jullie team.
Een training voor iedere organisatie als het gaat om vraagstukken op het snijvlak van mens en organisatie.

De 10-daagse training bestaat uit 5 blokken van 2 dagen met in elk blok een avondprogramma.

Enkele onderwerpen:
Naast NLP onderwerpen en modellen als
– Communicatiemodel
– Logische niveaus van communicatie
– Waarneemposities
– Werking van onze onbewuste filters
– De boodschap achter taal
– Werken met effectieve strategieën
– Ontdekken welke overtuigingen succes in de weg staan
– Waarden (wat stuurt jou elke seconden van de dag?)

zullen we ook
– Systemisch naar jou, het team en de organisatie kijken
– De Leiderschapsdriehoek gebruiken
– Intervisiemodellen aanreiken
– en nog veel meer wat afgestemd op de situatie gepast is.

Trainers
De training wordt gegeven door 2 ervaren trainers, Aaltsje Wester en Louis Moolenaar, beiden internationaal gecertificeerd NLP-trainer, en geschoold in Systemisch werken en Oplossingsgericht werken.
Al jaren begeleiden zij zowel individuele personen als teams in het ontdekken wat hun werkelijke doelen zijn, en het aanreiken van een spiegel, methodieken en modellen, waardoor zij deze doelen ook behalen.