CRKBO geregistreerd

 

Aaltsje Wester Communicatie

Het gecertificeerde trainingsbureau voor communicatie, training & coaching voor individuen, teams en organisaties.

Aaltsje Wester Communicatie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Dit betekent een officiële erkenning van de kwaliteit van de trainingsactiviteiten.

In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de opname in het register heeft Aaltsje Wester een intensieve audit moeten ondergaan.

Deze audit is mede gebaseerd op de gedragscode van de NRTO (brancheorganisatie voor training en opleiding) en de VOI (Vereniging voor Opleidingsinstituten voor Informatica). Hierin worden onder meer kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Kortom, kiest u voor Aaltsje Wester dan kiest u voor aangetoonde kwaliteit en zekerheid! Bovendien kunnen we trainen en coachen zonder onze klanten BTW in rekening te brengen.