Heb je even tijd?

HEB JE EVEN TIJD OM DIT TE LEZEN?

Hoe vaak vraag jij: “Heb je even tijd?” Of hoor jij je zelf zeggen “Daar heb ik nu even geen tijd voor!”
Geen tijd voor: een praatje, een wandeling, sporten, bezoekjes aan familie en/of vrienden, een boek lezen, iets voor jezelf doen, even helemaal niets doen!

“Geen tijd hebben is één van de fundamentele ervaringen in onze tijd”.

In het boek “Stil de tijd” – pleidooi voor een langzame toekomst, neemt Joke J. Hermsen dit verschijnsel kritisch onder de loep.
Vanuit het gedachtegoed van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch en Peter Sloterdijk ontwikkelt zij een nieuw visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd.
Zij erkent het belang van rust, verveling, aandacht en wachten. Ervaringen die sinds de Oudheid als belangrijke voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar in de huidige economische tijdsgewricht nog weinig waardering krijgen.

“Verveling wordt ook wel windstilte van de ziel genoemd”.

Verveling die niet van buiten op komt, maar van binnenuit opwelt. Die existentiële verveling, is onmisbaar.
Door de over volheid van onze agenda’s heeft de mens behoefte aan “een restauratie van de leegte”.
We moeten met andere woorden de verveling verduren en doorstaan om haar productief en creatief te kunnen maken.
Neuropsychologen ondersteunen dit: hersenen moeten eerst ont-focussen om creatief te kunnen zijn. Vandaar dat een idee of oplossing je vaak pas te binnen schiet als je onder de douche staat of even op de bank gaat liggen of een wandeling maakt. Kortom: als je niet doelgericht en actief met iets bezig bent en je overgeeft aan de verveling.

Als mensen te druk, gestrest of angstig zijn, wordt de frontale cortex te veel geactiveerd en presteren ze slechter bij het uitvoeren van creatieve taken.
In dromerige toestanden nemen de zogeheten thèta golven toe, die onder meer met creativiteit worden geassocieerd. Onze hersenen hebben hersteltijd nodig. Als er te veel stresshormonen worden aangemaakt, gaat dat ten koste van de creativiteit. Ook wordt de hippocampus, die belangrijk is voor het geheugen, beschadigd.
Verveling is een van de steeds zeldzamer wordende ervaringen waarbij we nog doelloos bij onszelf en bij die ander, niet ingevulde en niet meetbare tijd kunnen vertoeven, en zonder enige houvast, tot nieuwe inzichten kunnen komen.

“Probeer verveling te omarmen, om stress, werkdruk, overbelasting of burn-out te voorkomen!”

Kortom “Stil de tijd” een inspirerend boek om de tijd voor te nemen!Geef een reactie